Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว นราธิวาส นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผู้การ น.ย.เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยนาวิกโยธินภาคใต้ กองทัพเรือ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน อุทกภัย 24 ชม.

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้การ น.ย.เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยนาวิกโยธินภาคใต้ กองทัพเรือ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน อุทกภัย 24 ชม.

 

09.00 น.(18 ตุลาคม 2562)ที่กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส นาวาเอกอภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธาน เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ รวมถึงตรวจความพร้อม กำลังพล ยุทโธปกรณ์ เพื่อภารกิจช่วยเหลือประชาชน ในช่วงสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยนาวิกโยธิน และหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน นาวิกโยธิน กองทัพเรือ รับผิดชอบ

ทั้งนี้ได้มีการซักซ้อมแผนฯ ทั้งทางทะเล และทางบก ในการช่วยเหลือประชาชน ดังกล่าวตามนโยบาย กองทัพเรือ บูรณาการความร่วมมือกับ หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการตามแผนการช่วยเหลือทางทะเลได้เต็มกำลังความสามารถ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ร่วมบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการ อันจะนำมาสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ในปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมและฤดูฝน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติภัย เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่รับผิดชอบขึ้นได้ ในการนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กองทัพเรือ ได้มีความพร้อม ยุทโธปกรณ์ ทั้ง เรือยาง เรือท้องแบน ยานพาหนะ รถน้ำดื่มสะอาด และอื่นที่เกี่ยวข้อง และการใช้อากาศยานเฮลิคอปเตอร์ แบบเบลล์ 212 เพื่อภารกิจเข้าช่วยเหลือประชาน ผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้จะเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมยืนยันว่า “ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ”

 

https://youtu.be/9zaSnDMR4h0