***สพร.นว.ส่งเยาวชนแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ***


***สพร.นว.ส่งเยาวชนแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ***
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (WorldSkills Thailand 2018) ณ อาคาร 107 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 27 เพื่อเป็นเวทีสำหรับเยาวชนได้แสดงความสามารถด้านทักษะฝีมือในการประกอบวิชาชีพที่ได้ฝึกฝนอบรมในสาขาต่างๆ ที่จัดให้มีการแข่งขัน มีเยาวชนเข้าแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 375 คน แบ่งเป็นกลุ่มสาขาต่างๆ ดังนี้ กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร 1.ปูกระเบื้อง 2.เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 3.ก่ออิฐ 4.ไม้เครื่องเรือน 5.ต่อประกอบมุมไม้ 6.เทคโนโลยีระบบทำความเย็น 7.อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ประเภททีม) กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ 8.จัดดอกไม้ 9.แฟชั่นเทคโนโลยี 10.กราฟิกดีไซน์ กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร 11.เทคโนโลยีสารสนเทศ 12.เว็บดีไซน์ กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 13. เมคคาทรอนิกส์ (ประเภททีม) 14. เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 15. เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) 16. เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) 17. เทคโนโลยีงานเชื่อม 18. อิเล็กทรอนิกส์ 19. หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) 20. มาตรวิทยาด้านมิติ (ประเภททีม) 21. ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (ประเภททีม) 22. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (ประเภททีม) กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม 23. แต่งผม 24. เสริมความงาม 25. ประกอบอาหาร 26. บริการอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ 27. เทคโนโลยียานยนต์ และ 28. สีรถยนต์ รวมทั้งสิ้น 28 สาขา


เงินรางวัลสำหรับเยาวชนที่ชนะการแข่งขัน ประกอบด้วย ประเภทเยาวชน เหรียญทอง ๓๐,๐๐๐ บาท เหรียญเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท เหรียญทองแดง ๑๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๕,๐๐๐ บาท ประเภททีมเยาวชน เหรียญทอง ๖๐,๐๐๐ บาท เหรียญเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เหรียญทองแดง ๒๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมี นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และเยาวชน ที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 22 คน รวม 12 สาขา เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมแข่งขัน ฯ ในนาม สพร.8 นครสวรรค์…

กณต ทาทิพย์ รายงาน