ชาวอำเภอบึงสามพันร่วมงานบวงสรวงปู่ลา.. เหิรฟ้าบุญบั้งไฟ


ชาวอำเภอบึงสามพันร่วมงานบวงสรวงปู่ลา.. เหิรฟ้าบุญบั้งไฟ


วันที่ 18 เมษายน เวลา 18.00 น. นายถาวร บุญวิเศษประธานกรรมการ หจก.ถาวรอะไหล่ยนตการ 2007 พร้อมด้วยนางกาญจนา บุญวิเศษภรรยา และนายไพรโรจน์ จันสำเภา นายกองค์การบริหารตำบลกันจุ ร่วมเป็นประธานกรรมการจัดงานบวงสรวงปู่ลา เหิรฟ้าบุญบั้งไฟ 2561 โดยมีนายวิชาญ ออนอินทร์ กำนันตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ อดีต ส.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ นายพิธพร วิพิธกาญจน์ ประธานวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันให้เกียรติร่วมงาน ณ สนามโรงเรียนบ้านซับบอน ตำบลกันจุ

ในโอกาสเดียวกันนายบรรหาร บุญเขต นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ สนพท. (องค์กรสาธารณะประโยชน์)ได้นำคณะสื่อมวลขนจากสมาคมต่างๆเข้ารดน้ำขอพร นายถาวร บุญวิเศษประธานกรรมการ หจก.ถาวรอะไหล่ยนตการ 2007 พร้อมด้วยนางกาญจนา บุญวิเศษภรรยา และนายวิชาญ ออนอินทร์ กำนันตำบลกันจุ เนื่องในประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ในบริเวณงานบวงสรวงปู่ลาฯ

ในส่วนของงานบวงสรวงปู่ลา นายถาวร กล่าวว่า ได้จัดงานขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและสำหรับปีนี้ได้จัดเป็นปีที่ 4 โดยจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ จาก 5 หมู่บ้าน และสำหรับปีนี้เป็นคิวของหมู่บ้านซับบอนได้เป็นเจ้าภาพ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการตั้งโต๊ะเพื่อจัดเลี้ยงศาลปู่ลาและการแสดงร่ายรำในชุดต่างๆ มีขบวนแห่บุญบั้งไฟ แข่งขันชิงรางวัล ในช่วงกลางคืนก็เป็นการร่วมรับประทานอาหารพร้อมสนุกสนานกับวงดนตรีดัง

ทั้งนี้ในการกำหนดวันจัดงานนั้นจะกำหนดเอาวันพุธแรกเดือนหกของทุกปีเป็นวันจัดงานบวงสรวงปู่ลา และที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีเพราะทุกคนที่ได้มาสัมผัสจะรู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของปู่ลา จึงทำให้ชาวบ้านพากันมากราบไหว้ปู่ลากันเป็นจำนวนมากส่วนมากจะมากราบไหว้ขอพรจากปู่ลากันในวันที่ตรงกับวันพุธ
ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์