คณะเครือข่ายต่อต้านทุจริตฯเข้ารดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีสงกรานต์


คณะเครือข่ายต่อต้านทุจริตฯเข้ารดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีสงกรานต์


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ห้องศูนย์ประสานทหารกองหนุน และทหารผ่านศึก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพร พลโท ไพโรจน์ วรรณตรง อดีตผู้บังคับการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเป็นวันประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย โดยมีนายทองสุข ดวงบุปผา ประธานเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งชาติเป็นผู้นำคณะเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ นายไพทูรย์ จันทร์สุริยวงศ์ สมาชิกสามัญเครือข่ายต่อต้านทุจริตฯเป็นตัวแทนกล่าวขอขมา และกล่าวขอรับพร


จากนั้น พลโทไพโรจน์ฯได้พาคณะเครือข่ายต่อต้านทุจริตฯเดินทางไปยังอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง วีรกษัตริย์ ผู้แกล้วกล้าของไทย ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ มณฑลทหารบกจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสรงน้ำกราบไหว้ขอพร จากนั้นทั้งคณะได้ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความเคารพ โดยมีพลโทไพโรจน์ฯได้กล่าวให้โอวาสและให้พรต่อหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง และต่อจากนั้นจึงได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อเที่ยงร่วมกัน


พลโทไพโรจน์ วรรณตรง อดีตผู้บังคับการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองนั้นจบการศึกษานักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 1 นายร้อย จ.ป.ร.รุ่น 12 ปี ในช่วงที่รับราชการทหารในปี 2532 – 2535 เป็นผู้บังคับการจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาในปี 2537 – 2538 ได้ตำแหน่งเป็น เสนาธิการกองพันน้อยที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ในอัตราพลตรี จากนั้นในปี 2538 – 2541 ได้ไปเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 จังหวัดนครสวรรค์ และปี 2541 ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทับบก อัตรา พลโทเกษียณราชการ ปัจจุบันหลังจากเกษียณอายุราชการได้มาเป็นสมาชิก องค์การคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบทสนองแนวพระราชดำริ (คพร.)ตำแหน่ง ผู้อำนวยการคณะทำงานฯ 17 จังหวัด (ภาคเหนือ)
ข่าวโดย. ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // จังหวัดเพชรบูรณ์.