รองนายกรัฐมนตรี ส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสประจำปี 2560


รองนายกรัฐมนตรี ส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสประจำปี 2560


วันนี้ (19 เม.ย.2561) ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสประจำปี 2560 โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางประทุมทิพย์ ไพเราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และนักเรียน ให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม นักเรียนมีคุณภาพชีวิตสุขภาพกายและใจที่ดี เพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี รวมทั้งร่วมสืบสานแนวทางประชารัฐในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา
โดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์สำหรับทำเป็นห้องเรียนสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้ “สถานีความสุขจากบีทีเอสกรุ๊ปฯ โดยนักเรียนสามารถเรียนโดยมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนได้ นอกจากนี้มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ยังได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท ทุนบำรุงห้องสมุด จำนวน 10,000 บาท และโปสการ์ดของพ่อ หนังสือก้าวตามคำสอนพ่อ และพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทด้านการสื่อสารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนที่ด้อยโอกาส (ห้องปฏิบัติการทางภาษา)
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เป็น 1 ใน 6 โรงเรียนของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางด้านการศึกษา เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน ประมาณ 2,700 คน มีครูและบุคลากรด้านการศึกษาทั้งหมด 150 คน การส่งมอบโครงการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตนักเรียนในครั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองเครือข่ายพร้อมด้วยนักเรียนรู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้ได้รับมอบเครื่องกรองน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐอีกด้วย
*** นำรัก สมบัติ ภาพ/ข่าว