ข่าวกระแสสังคม

ส่งท้ายสงกรานต์ อบจ.อุตรดิตถ์ จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

ส่งท้ายสงกรานต์ อบจ.อุตรดิตถ์ จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561


วันนี้ (19 เม.ย.2561) ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะผู้บริหาร อันเป็นการแสดงออกถึงความรัก เคารพต่อผู้สูงอายุและผู้ที่เคารพนับถือ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ความรักความผูกพันให้แน่นแฟ้น ทั้งในระดับครอบครัว สังคม ชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวไทย
โดย นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.อุตรดิตถ์ ได้ร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำพระ และสรงน้ำอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ หลังจากนั้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.อุตรดิตถ์ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนคณะผู้บริหารและผู้อาวุโสของ อบจ.อุตรดิตถ์ เพื่อแสดงมุทิตาจิตและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ รวมทั้งวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป
*** นำรัก สมบัติ ภาพ/ข่าว