ข่าวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยย้ำผู้นำชุมชนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงมาตรการและแนวทางการปฏิบัติหลังช่วงเวลาห้ามเผา เริ่มตั้งแต่ 21 เม.ย.นี้

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยย้ำผู้นำชุมชนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงมาตรการและแนวทางการปฏิบัติหลังช่วงเวลาห้ามเผา เริ่มตั้งแต่ 21 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสรุปปัญหาหมอกควันและไฟป่า แผนการจัดบริหารจัดการเชื้อเพลิงหลัง 51 วัน ไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน (1 มีนาคม 2561 – 20 เมษายน 2561 ) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หลังจากประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เป็นไปตามเงื่อนไขของ 3 กรณีที่อาจจะส่งผลต่อแผนการจัดการบริหารเชื้อเพลิง ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีข้อสั่งการให้ชะลอแผนการจัดการบริหารเชื้อเพลิงในพื้นที่ต่างๆ จะดำเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2) หากเกิดกรณีสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ทิศทางลม คุณภาพอากาศที่อาจจะส่งผลให้เกิดค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน จะมีข้อสั่งการให้ดำเนินการชะลอการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ และ 3) หากมีข้อร้องเรียนหรือมีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเสด็จเยือนพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงข้อร้องเรียนจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงให้ชะลอหรือหยุดการเผาทางศูนย์ฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ด้าน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ศูนย์อำนวยการฯ ระดับอำเภอ ประชาสัมพันธ์ถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) สื่อสารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจและสร้างการรับรู้ถึงมาตรการ และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ของจังหวัดหลังช่วงเวลาห้ามเผา ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 21 เมษายนนี้ เป็นต้นไป เพื่อสร้างความยั่งยืนและไม่เกิดปัญหาหมอกควันระยะยาวในอนาคต รวมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่เข้าควบคุมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ ผ่อนผันให้ราษฎรอยู่อาศัยทำกินตามมติ ครม.ปี 2541 ให้ได้ หากมีการฝ่าฝืนจะใช้มาตรการยึดคืนพื้นที่ ตลอดจน ได้มอบหมายให้หน่วยงานในท้องถิ่นเตรียมความพร้อมและร่วมช่วยจัดการ การบริหารจัดการเชื้อเพลงหลังห้วง 51 วันห้ามเผา ให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และสำหรับท้องถิ่นใดต้องการงบประมาณการดำเนินงานเพิ่มเติมให้จัดทำแผนเสนอมายังศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันระดับจังหวัดอย่างเร่งด่วน
/////////////////////////////
นฤมล วรรณพริ้ง / ส.ปชส.เชียงใหม่
19 เมษายน 2561