Reporter&Thai Army

กองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อ ๑๘ เม.ย. ๖๒ กองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี โดย ในพื้นที่อำเภอห้วยคต มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค้น ๒๓ ต้น ทำให้กีดขวางการจราจร ถนนหมายเลข ๓๐๓๒ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยคต และต้นไม้หักโค้นทับถนนอีกจำนวนมาก รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป