Uncategorized

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวด กย.

ข่าว…ขนส่งจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวด กย.

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ทำการเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ในหมวดอักษร กย รุ่งเรือง ร่ำรวย ด้วยป้ายมังกร นครสวรรค์ มีประชาชนเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก
ณ ห้องทับทิมทอง แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ได้กล่าวให้การต้อนรับ นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 9 โดยมีนางสุจิตรา อินดนตรี ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวรายงานการจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ในหมวดอักษร กย ซึ่งการประมูลครั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์จัดเตรียมแผนงานและดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง ในจังหวัดนครสวรรค์เป็นอย่างดี

อีกทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการแจกแผ่นพับในแหล่งชุมชน ทั้งในอำเภอเมืองฯ และอำเภอต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในครั้งนี้และนำแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยจำนวน ๓๐๑ หมายเลข เข้าพิธีอธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อสะอาด อาวุทธสีโล วัดเขาแก้ว อำเภอพยุหะคีรี หลวงพ่อสุนทร ขันติโก วัดท่าพระเจริญพรต อำเภอเมืองฯ และหลวงพ่อเดช เตชจิตโต วัดสังฆมงคล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่ชาวจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงให้ความเลื่อมใส ศรัทธา เพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้ชนะการประมูลหรือมีกรรมสิทธิ์ได้ครอบครองแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูลของจังหวัดนครสวรรค์และได้เพิ่มช่องทางการประมูลทางอินเตอร์เน็ตอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ไม่สามารถมาร่วมการประมูล ณ ห้องประมูลได้
ทั้งหมด 301 หมายเลข โดยแผ่นป้ายมีความสวยงาม เป็นลายกราฟิกที่ออกแบบให้เฉพาะป้ายประมูล และเป็นรูปแบบใหม่ มีภาพที่เป็นสิ่งมงคล ได้แก่พระจุฬามณีเจดีย์ บนยอดเขาดาวดึงส์ ภาพมังกรทอง เพื่อความเป็นสิริมงคล รุ่งเรือง บารมียิ่งใหญ่ ภาพดอกบัวแดงบึงบอระเพ็ด แทนความก้าวหน้า ความสุข ภาพปลาเสือตอ แทนความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง มีการวางภาพโดยด้านหน้าเป็นน้ำ ด้านหลังเป็นภูเขา สื่อถึงความรุ่งเรือง โชคลาภ มีบารมี อำนาจ ยศศักดิ์ สุขภาพแข็งแรง

 

/// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ///