กู้ชีพ-กู้ภัย 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้เข้าร่วมในงาน การประชุมเชิงวิชาการ และ การแข่งขัน EMS RALLY ครั้งที่ 8


กู้ชีพ-กู้ภัย 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้เข้าร่วมในงาน การประชุมเชิงวิชาการ และ การแข่งขัน EMS RALLY ครั้งที่ 8 ณ สวนอิ่มสุข สมาคมกู้ภัยชุมแสงศิษย์หลวงพ่อจันทร์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขัน EMS RALLY กู้ชีพ-กู้ภัย ภาคเหนือครั้งที่ 8

โดยมี นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุนเฉินแห่งชาติ

นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร พร้อมหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมในพิธี  นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ด้านกู้ชีพ-กู้ภัย

ให้กับสมาชิกในชมรม ให้มีประสิทธิภาพในการ ทำงานเพิ่มมากขึ้น และให้เกิดความชำนาญ ในแบบมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพในการใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนผู้ประสบภัย และเป็นความเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีที่ดี ให้กับสมาชิกกู้ชีพ-กู้ภัย ทุกคน กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการช่วยเหลือประชาชน
ในการจัดการแข่งขัน ครั้งนี้ มีกู้ชีพ-กู้ภัย ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 600 กว่าคน

 

/////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงานจากชุมแสง 0619525644 /////