นักวิ่งจากทั่วสารทิศ 2,800 คนร่วมงานMISSION CHARITY RUN” วิ่งกับหมอ ขอทำดี “


นักวิ่งจากทั่วสารทิศ 2,800 คนร่วมงานMISSION CHARITY RUN” วิ่งกับหมอ ขอทำดี ”

ณ เขื่อนบางวาด อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวพริ้มเพรา รัตนยันต์ ผู้อำนวยการ ดร.สมชาย ณ นคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตนายอธิคม ศรีรัตนประภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่น (กรุงเทพฯและภูเก็ต)นายสมชัย ชื่นจิตร ประธานมิชชั่น สหภาพตะวันออกเฉียงใต้พร้อมด้วย คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ประชาชน เล่นนักวิ่งจากทั่วสารทิศ รวมพิธีเปิดงาน Mission charity Run “วิ่งกับหมอ ขอทำดี” พร้อมปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร และระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และนอกจากนั้นได้ทำพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน โดยการจัดงานครั้งนี้ มีนักวิ่ง จากทั่วสารทิศ หลายกลุ่มองค์กรณ์ ต่างร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ด้านนางพริ้มเพรา ฯ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 78 ปี โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลของ เซเว่นแอดเวนติส จัดกิจกรรมการแข่งขัน เดิน วิ่ง การกุศลหน่วยแพทย์อาสาเพื่อชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเชิญชวนให้ประชาชน ร่วมกิจกรรมการเดินวิ่งการกุศล และหารายได้ ในการสมทบทุนหน่วยแพทย์อาสาเพื่อชุมชน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ และร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์กับสังคม ด้วยกิจกรรมจิตอาสา โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งสิ้นจำนวน 2800 คน

กิจกรรมแพทย์อาสานี้ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัด เป็นประจำทุกปี ทั้งในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี การออกหน่วยแพทย์อาสาแต่ละครั้งประกอบด้วย คณะแพทย์ ทีมสหวิชาชีพ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ และทีมอาสาสมัคร สายสนับสนุน อื่นๆ โดยมีกิจกรรมการให้บริการ ตรวจ รักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม และให้ความรู้ในการส่งเสริม สุขภาพ การป้องกันโรคแก่ประชาชน