Uncategorized

ประจวบ-อปท.ร่วม3กระทรวงจัดสภากาแฟปรึกษาข้อราชการประจำเดือนมิถุนายน

ภาพ/ข่าว เอกภพ วงษ์ประเสริฐ จ.ประจวบฯ(นักข่าวบ้านนอก) โทร.089-6645534
ประจวบ-อปท.ร่วม3กระทรวงจัดสภากาแฟปรึกษาข้อราชการประจำเดือนมิถุนายน
เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น.วันที่ 19 มิ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบฯ สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบ ไปรษณีย์จังหวัดประจวบ สำนักงาน TOT ประจวบ สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบ ร่วมกับเทศบาลเมืองประจวบฯจัดประชุมสภากาแฟยามเช้าขึ้น เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการ และการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆของจังหวัดประจวบฯ

โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พันเอก กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาวาอากาศเอก อนิรุทธิ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน 5 นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดประจวบฯ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอเข้าร่วมหารืออย่างพร้อมเพรียง

ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานกล่าวว่า เหตุผลที่ให้มีการจัดประชุมสภากาแฟขึ้นก็เพื่อจะได้นำข้อราชการต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆนำมาแลกเปลี่ยนปรึกษากันอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้การทำงานมีความราบรื่น มีปัญหาและอุปสรรคอะไรก็นำมาพูดคุยกัน เพราะส่วนใหญ่เวลาประชุมราชการ ก็จะก้มหน้ามองแต่เอกสารและข้อมูลต่างๆ จึงไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยปรึกษากัน จึงอยากให้ทุกหน่วยงานใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ นำปัญหาและอุปสรรค รวมถึงผลงานของแต่ละหน่วยงานมาพูดคุยนำเสนอแลกเปลี่ยนกัน โดยในการประชุมครั้งถัดไปขอมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภากาแฟ ในวันที่ 20 ก.ค.61ที่จะถึงนี้ แต่สถานที่นั้นจะแจ้งระบุให้ทราบอีกครั้ง
นอกจากนี้ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดดำเนินการเรื่องของการเบิกเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงงวด ก่อนครบสิ้นปีงบประมาณซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้าย จะได้มีความเคลื่อนไหว และตรงกับความเป็นจริง รวมถึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธียกช่อฟ้า ณ วัดหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ ในวันที่ 25 มิ.ย.61 เวลา 17.09 น.ที่จะถึงนี้ และถือโอกาสวันนี้ สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ และขอให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดร่วมออกหน่วยบริการพี่น้องประชาชนและให้ความรู้ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน ในวันที่ 21 มิ.ย.61 ณ อบต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯโดยพร้อมเพรียงกันด้วย///////////////////