รายย่อย IFEC หนุนผู้บริหาร ยึดกม.-ร้องตรวจสอบกรมพัฒฯ และก.ล.ต. จุ้นเลือกกก.บริษัท


นักลงทุนรายย่อย IFEC หวั่นบริษัทเสียหาย ร้องศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับจดทะเบียนกรรมการ อย่างผิดขั้นตอนกฎหมาย พร้อมตรวจสอบกลต. ที่เร่งรัดจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่กรรมการไม่มีอำนาจตามกฎหมาย  พร้อมยื่นหนังสือสนับสนุนผู้บริหาร IFEC ยึดขั้นตอนกฎหมาย รอผลอุทธรณ์ จากรมว.พาณิชย์ก่อนเลือกกรรมกรรมการใหม่

วันนี้ 19 มิ.ย. ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยบริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ยื่นหนังสือถึงนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท IFEC ร้องขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยการรอผลการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนกรมธุรกิจการค้าที่ขอให้พิจารณารับจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ 2 คนอีกครั้ง

 

ตัวแทนผู้ถือหุ้นระบุว่า ได้ติดตามข่าวจากสื่อหลายสำนัก กรณีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)อ้างถึงมาตรา 83 ของพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เร่งรัดให้ IFECจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการใหม่ให้ครบ 9 คน ซึ่งข้อเท็จจริงจากIFEC และสื่อรายงานตรงว่า ผู้ดำเนินการจัดประชุมกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่ 3 คนไม่มีอำนาจตามกฎหมาย  และจัดประชุมไม่เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในการเรียกการประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือไม่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนทุกคน ดังนั้นมติที่ประชุมดังกล่าวจึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่สามารถใช้บังคับได้  ที่สำคัญทราบว่า IFEC อยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พิจารณาคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าใหม่ 2 คน  ซึ่งหากนายทะเบียนพิจารณารับจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ จะทำให้ IFEC มีกรรมการ 5 คนครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท สามารถจัดประชุมแก้ไขปัญหาของบริษัทได้ทันที จึงเรียกร้องให้ IFEC ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

“กฎหมายให้สิทธิและอำนาจแก่บริษัทสามารถอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนต่อรมว.พาณิชย์ เพื่อให้พิจารณาคำขอจดทะเบียนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนตามขั้นตอนกฎหมายได้ เมื่อผลพิจารณาออกมาบริษัทค่อยปฏิบัติตาม แต่ในระหว่างรอผลพิจารณาบริษัทไม่มีอำนาจและไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือมีมติคณะกรรมการใดๆ ซึ่งจะเป็นการตัดสิทธิกรรมการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียน และตัดสิทธิผู้ถือหุ้นได้ สร้างปัญหาก็จะไม่จบสิ้น และเดือนหน้าจะแจ้งความกับกรรมการ 2 คนด้วย”  ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวทิ้งท้าย

ด้านนายศุภนันท์ เปิดเผยภายหลังรับหนังสือว่า หากนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ 2 คนที่IFECยื่นเรื่องไปก่อนหน้านี้ จะทำให้มีกรรมการครบ 5 คนซึ่งตามกฎหมายสามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและแก้ปัญหาหนี้บริษัทได้ทันที ร่นระยะเวลาดำเนินมากกว่าการเลือกกรรมการใหม่ให้ครบ 9 คน ที่กว่าจะแก้หนี้สินบริษัทได้กินเวลานานข้ามปี  อีกทั้งกรรมการผู้ดำเนินการไปจดทะเบียนให้เหลือกรรมการบริษัท 3 คนไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งผู้ถือหุ้นได้ยื่นฟ้องคดีอาญา ต่อกรรมการคนดังกล่าวแล้ว ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 10 กันยายน 2561 โดย IFEC ยืนยันจะรอผลการพิจารณาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การดำเนินกิจการบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย และพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อก.ล.ต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังยื่นหนังสือที่ IFEC แล้ว กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยยังเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมในทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิการค้า กรณีไม่รับจดทะเบียนกรรมการใหม่ 2 คนซึ่งดำเนินการโดยบริษัท แต่กลับไปรับจดทะเบียนจากกรรมการผู้ไม่มีอำนาจทำให้บริษัทเหลือกรรมการเพียง 3 คน แทนที่จะมีกรรมการ 5 คน ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ กระทบต่อผู้ถือหุ้นกว่า 30,000 ราย พร้อมขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ล.ต. ที่เร่งรัดจัดประชุมเลือกรรมการใหม่ ทั้งที่ยังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนตามกฎหมาย