Uncategorized

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

@ จังหวัดร้อยเอ็ด
???วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวีระชัย คำหงสา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สาโดด นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นางกุศล สายธนู นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายเศกสิทธ์ เศษฐโกศล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายสงัด หงส์พันธ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดย พล.อ.ต.วีระพันธ์ ภูวจินดา กรมวัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน 092. 714. 7488