สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานสถานการณ์ลำไย(ในฤดู) ปีการผลิต 2561


18 ก.ค. 2561

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานสถานการณ์ลำไย(ในฤดู) ปีการผลิต 2561 ดังนี้
1. ด้านการผลิต จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการพื้นที่ให้ผลผลิตลำไย จำนวน 305,948 ไร่ โดยแบ่งเป็นในฤดู 211,257 ไร่ ปริมาณผลผลิต (ในฤดู) 137,219 ตัน (ประมาณการผลผลิตต้นฤดูมากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย)

2. ด้านราคา รับซื้อ
2.1 ลำไยสดช่อ ตะกร้าขาว (จีน)
– ราคา (บาท/กก.) เกรด AA = 32 , A= 22

2.2 ลำไยสดช่อ อินโดฯ / ในประเทศ
– ราคา (บาท/กก.) เกรด AA = 22-26 , A =15-17

2.3 ลำไยสดรูดร่วง
– ราคา (บาท/กก.) เกรด AA= 22-23 , A=15-16, B= 6-7, C= 1

2.4 ลำไยสด (มัดปุ๊ก) หาดใหญ่-ส่งออกมาเลเซีย
– ราคา (บาท/กก.) เกรด AA+A = 22 – 26 บาท

– สถานการณ์ราคา : ลำไยสดช่อ รูดร่วง และมัดปุ๊ก ราคาทรงตัวต่อเนื่องจากวันก่อน

2.5 การเก็บเกี่ยว ขณะนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วประมาณร้อยละ 4.75 (6,512 ตัน)

3. สถานการณ์โดยทั่วไป
ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น และสภาพอากาศยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง