Uncategorized

ชป.อ.ทับคล้อ ได้จัดกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและ จนท. ทต.ทับคล้อ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนบริเวณ ชุมชนตลาดใต้

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 61 เวลา0830-1030 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชป.อ.ทับคล้อ ได้จัดกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและ จนท. ทต.ทับคล้อ
เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนบริเวณ ชุมชนตลาดใต้ ม.1 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จว.พ.จ. ที่ประสบภาวะน้ำหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ผ่าน อ.วังโป่ง จว.พ.ช. เข้ามาท่วมขัง ในพื้นที่ ระดับน้ำสูงประมาณ 30-50 ซม. บ้านเรือนประชาชน ประมาณ 61 หลังคาเรือน สำหรับการช่วยเหลือ โดยการช่วยกันทำสะพานชั่วคราว เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออก ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาและมีปริมาณน้ำจาก อ.วังโป่ง จว.พ.ช. มาเพิ่ม สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1-2 วัน