Uncategorized

ศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศหลั่งไหลถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ เกจิชื่อดัง จังหวัดยโสธร

ศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศหลั่งไหลถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ เกจิชื่อดัง จังหวัดยโสธร
ศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศหลั่งไหลนับหมื่นร่วมถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ เกจิชื่อดังสายวิปัสสนาแบบเรียบง่าย ที่จังหวัดยโสธร

 

ที่วัดป่าศิลาพร บ้านโนนสวาท ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร หลังจากที่ หลวงปู่บูญมี ปริปุณฺโณ ได้ละสังขารอย่างสงบแล้ว เมื่อเวลา 00.45 น.ของวันที่12 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา หลังจากวันที่13-17 ก.ค.ที่ผ่านมาได้มีการสวดพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนา ต

 

ลอดห้าคืน โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในหลายจังหวัด พร้อมทั้งศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศเข้ามากราบคารวะศพ ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาได้หลั่งไหลเดินทางมาร่วมงานนับหมื่นคน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้พระราชทานพระไตรบังสุกุล เพื่อประกอบพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ และเมื่อเวลา 12.30น.หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม เกจิชื่อดังของภาคอีสาน จากวัดป่าสีห์พนมประชาคม ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พระครูสุมนสารคุณ (หลวงปู่ประสาร สุมโน) ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมได้มาติกาบังสุกุลวางดอกไม้จันทน์ถวายเพลิง ประกอบพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ แบบเรียบง่าย ซึ่งมีพระเถรานุเถระชื่อดัง หลายจังหวัด และศิษยานุศิษย์จากทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีนับหมื่นคน สำหรับ หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ เกิดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2469 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล ณ บ้านหนองแสง ตำบลสิงห์ อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันเป็น อ.เมือง จ.ยโสธร) อุปสมบท ได้ละสังขารด้วยอาการสงบ ที่กุฏิกลางน้ำภายในวัดป่าศิลาพร เมื่อเวลา 00.45 น. ของวันที่ 12 กรกฎาคม สิริอายุได้ 91 ปี 71 พรรษา นอกจากนี้แห่งนี้มีเจดีย์ผู้มีบุญเป็นเจดีย์ที่สร้างด้วยหินแกรนิตทั้งองค์ ครึ่งล่างขององค์เจดีย์ เป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม สูง 30.5 เมตร ฐานเจดีย์ 13.5 เมตร ความกว้างของลานเจดีย์ 35×35 เมตร เป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ(บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุพระสาวก อัฐิธาตุครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบัน )ได้ก่อสร้าง2ปี แล้วเสร็จเมื่อปลายปี2560 ที่ผ่านมา มีความสวยงาม ด้วยงบประมาณกว่า 30 ล้านบาท หากท่านสนใจเชิญแวะชมและสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวได้ทุกวันสมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง