Uncategorized

สตูล ปลูกป่าชายเลน 2,900 ต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

สตูล ปลูกป่าชายเลน 2,900 ต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
วันนี้ 19 ก.ค. 61ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนตอนที่ 4 จังหวัดสตูล หมู่ที่ 1 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล โดยนายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ด้วยการทำความดีตอบแทนคุณของแผ่นดิน ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ก่อให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน รวม 500 คน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้โกงกางใบใหญ่จำนวน 2,900 ต้น ในพื้นที่ 8 ไร่ คาดว่าพื้นที่ปลูกป่าในครั้งนี้จะเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดสตูล และประเทศชาติ เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนต่อไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังงหวัดสตูล