ร้อยเอ็ดอำเภอพนมไพรจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ซึ่งมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนอีสาน สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–


ร้อยเอ็ดอำเภอพนมไพรจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ซึ่งมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนอีสาน

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–


– เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61 เวลา 18.30 น. นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอพนมไพร จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอพนมไพร ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ซึ่งมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนอีสาน แสดงถึงความสามัคคีควบคู่ไปวิถีชีวิต และกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่นของอำเภอพนมไพร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน

– เวลา 19.30 น. นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร ร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพร ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอพนมไพร จัดงานโครงการ วิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ รักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชาวอำเภอพนมไพร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 800 คน ทั้งนี้ จะมีการจัดงานระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนมไพร

—///—ภาพ-ลำไพร พนมใส
ข่าว-สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–