Uncategorized

ปศุสัตว์ร้อยเอ็ดตรวจเข้มสถานที่จำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย

ปศุสัตว์ร้อยเอ็ดตรวจเข้มสถานที่จำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ ข่าว

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ เปิดเผยว่าได้ออกตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ ณ ตลาดสดสระทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ว่ามีความปลอดภัย และผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ การบริโภคสินค้าปศุสัตว์จะมีปริมาณมากขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ประเภทเนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อเป็ด ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมเลือกซื้อเพื่อเตรียมจัดพิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าและบรรพบุรุษที่ล่วงลับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดจึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว