Reporter&Thai Army

🪖🎖️🪖หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 38 ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่จังหวัดน่าน 🪖🎖️🪖

🪖🎖️🪖หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 38 ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่จังหวัดน่าน 🪖🎖️🪖

– เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 66 พันโท นพกร ใจมิภักดิ์ ผู้บังคับหน่วยฝึก นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บนภูเขาสูงซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น เพื่อเป็นการคลายความหนาวและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ลดโอกาสการเจ็บป่วยเนื่องจากสภาพอากาศที่อุณหภูมิลดต่ำลง ณ บ้านสกาดใต้ ต.สกาด อ.ปัว จว.น่าน

ทั้งนี้ทำให้ประชาชนมีรอยยิ้ม สร้างความสุข ช่วยบรรเทาความหนาวซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก

 

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส