สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงหมอกควัน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงหมอกควัน
นายแพทย์ธรณี กายี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องด้วยสภาวะระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ในช่วงวันที่ 17 -19 มีนาคม ที่ผ่านมา พบว่า มีค่าระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เกินค่ามาตรฐาน อยู่ในช่วงระหว่าง 121 – 350 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงแนะวิธีการประเมินค่าระดับฝุ่นละออง (PM10) จากการมองเห็น โดยวัดระยะการมองเห็นที่ 3 – 8 กม. ถือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วย ได้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย เช่น โรคทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ และวัดระยะการมองเห็นที่ 1.5 กม.ขึ้นไป ไม่เกิน 3 กม. ถือว่ามีผลกระทบมากต่อสุขภาพคนทั่วไป
ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชน จึงขอให้ดูแลสุขภาพในช่วงสภาวะระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เกินค่ามาตรฐาน โดยแนะนำให้ปฏิบัติตัวดังนี้
1. กลุ่มคนปกติทั่วไป ควรลดหรือจำกัดกิจกรรมนอกอาคาร ที่ใช้ระยะเวลาและออกแรงมาก
2. กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ควรงดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคาร ที่ใช้ระยะเวลาและออกแรงมาก
3. กลุ่มผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ควรงดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคาร หากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น
หากค่าระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เกิน 351 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ขึ้นไป ประชาชนทุกกลุ่มควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคารและหากเลี่ยงไมได้ให้สวมหน้ากากอนามัย
นายแพทย์ธรณี กายี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการในการลดการรับสัมผัสกับหมอกควัน โดยการลดกิจกรรมที่ใช้แรงและกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้เครื่องปรับอากาศและแผ่นกรองอากาศ ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องผลิตโอโซน (Ozone generators) ไม่ควรปรับใช้ระบบที่นำอากาศภายนอกเข้าสู่ภายในรถยนต์ เพราะจะทำให้มลพิษจากภายนอกเข้าสู่ในรถยนต์ได้ เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่บริเวณพื้นที่อยู่อาศัย ด้วยการรดน้าต้นไม้ สนามหญ้า หรือพ่นละอองน้ำบนหลังคาที่อยู่อาศัย และควรพักอาศัยอยู่ในบ้าน/ ในอาคารที่สะอาด (Clean Room) ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดอยู่เสมอเพื่อป้องกันฝุ่นละออง ถ้าห้องนั้นมีการใช้เครื่องปรับอากาศและเป็นระบบที่ต้องนำอากาศ จากภายนอกเข้ามาให้ปิดช่องอากาศเข้าเพื่อป้องกันฝุ่นจากภายนอกเข้าสู่ห้องสะอาด และตรวจสอบทำความสะอาดแผ่นกรอง ไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่น หรือไม้กวาดในการทำความสะอาด เนื่องจากจะเป็นการกระตุ้นให้อนุภาค/ฝุ่นฟุ้งกระจาย ไม่ทำกิจกรรมใดๆที่จะก่อให้เกิดฝุ่นหรือควัน เช่น จุดเทียน จุดธูป เป็นต้น ทำความสะอาดห้องอยู่เสมอ โดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ทำความสะอาด
ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ “51วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 เพื่อลดการเกิดหมอกควัน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048 ต่อ 124
———————
20 มี.ค. 61
งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053-211048