ข่าวกระแสสังคม

เพื่อความโปร่งใส !!! IFEC ส่งเทียบเชิญ4หน่วยรัฐ-เจ้าหนี้ร่วมก.ล.ต.สอบทุจริตซื้อ“ดาราเทวี”

เพื่อความโปร่งใส !!! IFEC ส่งเทียบเชิญ4หน่วยรัฐ-เจ้าหนี้ร่วมก.ล.ต.สอบทุจริตซื้อ“ดาราเทวี”
19 เม.ย.61-IFECส่งหนังสือเชิญDSI-ปอศ.-ตลท.-ป.ป.ง.-เจ้าหนี้-ผู้ถือหุ้น ร่วมตรวจสอบความผิดปกติในการซื้อโรงแรม“ดาราเทวี” หลังก.ล.ต.ส่งหนังสือถึงผู้บริหารขอข้อมูลย้อนหลังการซื้อขาย
นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือไอเฟค(IFEC)พร้อมนายประสิทธิ์ วงศาสวัสดิ์ ทนายความ ร่วมกันเปิดแถลงข่าวการเตรียมส่งจดหมายเชิญหน่วยงานรัฐ 4 แห่งประกอบด้วยกรมสอบสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) กองบังคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ(ปอศ.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) รวมถึงเจ้าหนี้เงินกู้และผู้ถือหุ้นรายย่อยของIFEC เข้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตรวจสอบความผิดปกติในการซื้อขายกิจการของโรงแรม“ดาราเทวี” ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพย์สินสำคัญของIFEC
นายประสิทธิ์ เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ก่อนก.ล.ต.ส่งหนังสือถึงฝ่ายบริหารIFECขอข้อมูลการซื้อขายโรงแรมดาราเทวีทั้งหมดเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง หลังจากมีผู้ถือหุ้นรายย่อยของIFECยื่นหลักฐานและเรียกร้องให้ตรวจสอบเพราะพบความผิดปกติของการซื้อขายในครั้งนั้น โดยเฉพาะความผิดปกติของราคาที่IFECซื้อโรงแรม“ดาราเทวี” ซึ่งข้อสงสัยของผู้ถือหุ้นรายย่อยสอดคล้องกับข้อมูลการตรวจสอบภายในของผู้บริหารชุดปัจจุบันที่ตรวจพบความผิดปกติของการซื้อขายในครั้งนั้นเช่นเดียวกัน ซึ่งได้รายงานให้กับ ก.ล.ต. ไปเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา


“ข้อมูลที่ตรวจพบแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของราคาซื้อขายดาราทีวีในครั้งนั้น ซึ่งที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีก็พบข้อน่าสงสัยและความผิดปกติ จึงไม่แสดงความเห็นในงบการเงินของIFEC อีกทั้งยังตรวจเห็นพฤติกรรมพิเศษบางอย่างในกระบวนการซื้อขายดาราเทวี จึงต้องการให้ปปง.เข้าร่วมการตรวจหาความจริงด้วย”นายประสิทธิ์ กล่าว


นายศุภนันท์ กล่าวว่า เหตุผลสำคัญที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐ 4 แห่ง เจ้าหนี้เงินกู้ และผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมกับก.ล.ต.ในการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และทั้งเจ้าหนี้เงินกู้และผู้ถือหุ้นรายย่อย จะได้รับทราบข้อเท็จจริงว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับการซื้อขายโรงแรม“ดาราเทวี” เป็นส่วนสำคัญของต้นเหตุปัญหาทางการเงินของIFEC จนส่งผลต่อเจ้าหนี้เงินกู้และผู้ถือหุ้นรายย่อย
“ดาราเทวีซึ่งเป็นทรัพย์สินของIFECจะเสื่อมค่าลงไปเรื่อยๆ หากปัญหาความผิดปกติในการซื้อขายโรงแรมยังไม่ถูกแก้ไข ผู้เกี่ยวข้องกับความผิดปกติยังไม่ได้ชดใช้คืน สุดท้ายกลายเป็นทำให้IFECยากต่อการแก้ปัญหาทางการเงิน”นายศุภนันท์ กล่าว
ก่อนหน้านี้IFEC ได้ฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา รวมทั้งแจ้งความร้องทุกข์DSI ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องที่สร้างเงื่อนไขซื้อขายอาคารให้ตัวเองได้รับประโยชน์ ,ฟ้องร้องคดีอาญาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องที่พยายามครอบงำกิจการในลักษณะผิดปกติ ,รวมทั้งแจ้งความร้องทุกข์ต่อปอศ. เพื่อดำเนินคดีกับ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีการสร้างเงื่อนไขซื้อขายโรงแรมให้ตัวเองได้รับประโยชน์ และปกปิดข้อมูลเพื่อสร้างราคาซื้อขายจริง ,ร้องทุกข์ต่อ ปอศ.ดำเนินคดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุจริตการซื้อขายขนม รวมทั้งเตรียมดำเนินคดีอดีตอีกหลายกรณีที่ร่วมกันทำทุจริตต่อ IFEC

https://youtu.be/RT-J9_JErwY

ขอบคุณคลิปจาก ข่าวชัดประเด็นจริง