เพชรบูรณ์ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายอำเภอสืบสานประเพณีสงกรานต์


เพชรบูรณ์ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายอำเภอสืบสานประเพณีสงกรานต์


เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 19 เมษายน 2561 ที่บริเวณบ้านพักนายอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพร นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอชนแดน และนางวรัญญา อินอิ่มวรปราชญ์นายกกิ่งกาชาดอำเภอชนแดน พร้อมขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเป็นวันประเพณีสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอชนแดนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ทั้งนี้ก่อนถึงพิธีรดน้ำขอพร ได้มีการแสดงจากกิ่งกาชาดอำเภอชนแดนในชุด รำวงสลับคู่ และต่อด้วยการแสดงจากกลุ่ม อสม.ตำบลท่าข้ามในชุดเต้นออกกำลังกาย พร้อมกันนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆนำอาหารมาออกบูธให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้กินฟรีกันตลอดงาน
วันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน วันสงกรานต์จึง เป็นวันแห่งความรัก ความผูกพันในครอบครัว เป็นวันแห่งความกตัญญู และยังก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ครอบครัวและชุมชน
ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์