ข่าวประชาสัมพันธ์

ทต.กะลุวอเหนือ จ.นราธิวาส จัดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม มุ่งช่วยครอบครัวยากจน โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกว่า 160 คน

ทต.กะลุวอเหนือ จ.นราธิวาส จัดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม มุ่งช่วยครอบครัวยากจน โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกว่า 160 คน

ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จัดกิจกรรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม (เข้าสุนัตหมู่) ประจำปี 61 เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนและร่วมรักษาอนุรักษ์ประเพณีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และทำพิธีกรรม ข้าวเหนียวเหลือง และผู้นำศาสนาร่วมอ่านดุอาเพื่อเป็นสิริมงคล

นายกามารูเด็น อูเซ็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เปิดเผยว่า กิจกรรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม (เข้าสุนัตหมู่) ทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จัดเป็นประจำทุกปีต่อเนื่อง เพราะเป็นเรื่องสำคัญตามบทบัญญัติทางศาสนาอิสลาม ที่กำหนดเด็กชายที่นับถือศาสนาอิสลาม อายุระหว่าง 5-12 ปี ทุกคนต้องเข้าพิธีสุนัต (ขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย) อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม คงอยู่กับคนในพื้นที่อีกด้วย สำหรับในปีนี้ ทางเทศบาลฯ ได้เฟ้นหาและเน้นครอบครัวที่ยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้ปกครองได้นำบุตรชายในเกณฑ์ที่กำหนด ร่วมเข้ากิจกรรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม (สุนัตหมู่)ทั้งหมด 160 คน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การเข้า “สุนัต” หรือ “คีตาน” ในภาษาอาหรับ และ “มาโซ๊ะยาวี” ในภาษามลายู เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนมุสลิม เพราะถือกันว่าคนมุสลิมที่แท้จริงต้องเข้าสุนัต เป็นพิธีที่เด็กผู้ชายชาวมุสลิมจะต้องผ่านให้ได้

////////////////////////////////////////////////////////////

ข่าว/กรียา/นราธิวาส