จังหวัดตาก “ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ” แม่ทัพภาคที่ 3 สนับสนุนการเป็นจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ


“ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ”

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กรุณาสนับสนุนการเป็นจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ของ จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ นายทหารชั้นประทวน สังกัดสัสดี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ผู้ที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ เพื่อประชาชน สมกับที่เป็น ทหารอาสา เทวดาบนดอย ของ ประชาชนเด็กบนดอยพื้นที่สูง

ทุกชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นไทยนี้ โดย พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 และ พลตรี ณรัช สิงห์ปภาภร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ได้มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค – บริโภค ถุงยังชีพ สนับสนุนกิจกรรมของ จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ ร่วมกับ จิตอาสาภาคเอกชน และประชาชนผู้ที่มีความต้องการร่วมจรรโลงสังคม ที่จะนำไปส่งต่อ มอบให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือปัญหาต่างๆ ที่สร้างความทุกข์ ให้กับคืนชีวิตที่เป็นสุข สามารถดำรงชีวิตได้อย่างดียิ่งขึ้น  กรณีนี้ จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ ได้นำรถจักรยานสามล้อสำหรับผู้พิการ พร้อมเงินช่วยเหลือ มอบให้ประชาชนผู้พิการยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดตาก จากเมื่อก่อนเดินไม่ได้ต้องอาศัยอยู่แต่ในบ้าน มาในวันนี้ผู้พิการรายนี้ กลับมามีความสุข คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถออกไปพบปะพูดคุยและยังประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้ เช่นนี้เห็นแล้วว่า ทหาร นอกจากจะปกป้องประเทศ รักษาอธิปไตยของชาติแล้ว ทหาร..ยังพร้อมที่จะเคียงดูแลประชาชนในยามทุกข์และเวลาที่มีความสุข ทุกเวลา ทุกโอกาส ดังเช่น จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ กล่าวว่า “ … เมื่อเห็นประชาชนยิ้มออกผมก็ถือว่าเป็นความสุขที่สุดของผมแล้ว …. ”