ข่าวรัฐสภา

จังหวัดน่าน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
ณ จังหวัดน่าน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก (เขต 2)
นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะประธานอนุกรรมการ
เดินทางลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ดังนี้


– เวลา 09.30 นาฬิกา ลงพื้นที่จุดที่ 1 ณ หอประชุมหมู่บ้านดู่พงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมี นายอำเภอสันติสุข ประชาชนและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่งได้มีการสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจเพื่อให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี และสถานการณ์การแก้ปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรตำบลดู่พงษ์ ได้นำเสนอข้อมูลมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพดี และมาตรการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบ อีกทั้งประชาชนยังให้ความสนใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ และผลกระทบด้านสุขภาพจากการมีเสาสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน

– เวลา 13.30 นาฬิกา ลงพื้นที่จุดที่ 2 ณ หอประชุมหมู่บ้านทุ่งฆ้อน หมู่ที่ 2 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมี
นายอำเภอปัว ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ซึ่งได้มีการสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาฯ จะให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยจะให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งอาจพบเห็นได้ใกล้ตัว
โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นความลับและชุดขับเคลื่อนฯ จะนำข้อมูลที่ได้รับไปดำเนินการต่อไป

 

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน