จังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน


วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน


จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู (เขต 6) นำโดย พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะประธานอนุกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบประชาชนจำนวน 500 คน ในพื้นที่ดังนี้
– เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญวัดชนะชัย บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 และหมู่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี โดยมี นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี และนายสรายุธ เบ้าจรรยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าศาลา ให้การต้อนรับ
– เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญวัดไชโย บ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายสมพงษ์ มหาวงษ์ นายอำเภอพระยืน ให้การต้อนรับ

 

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน