จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเกาะพลังงานสะอาดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ เกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกาะพลังงานสะอาด (Green Island) พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเกาะพลังงานสะอาดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

อาทิ ระบบประปาโดยพลังสูบน้ำแสงอาทิตย์ การผลิตไฟฟ้าชุมชนด้วยกังหันลมและแผงโซล่าเซลล์
นอกจากนี้ คณะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พลังงานสะอาดของโรงเรียนบ้านเกาะพลวย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการด้านพลังงานสะอาด อันจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน