Reporter&Thai Army

มทบ.38 เข้าตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก จ.น่าน

๒๐ มิ.ย.๖๑,๑๐๐๐ พล.ต.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.มทบ.๓๘ ได้มอบหมายให้ พ.อ.เจนณรงค์ ขำฉา เสธ.มทบ.๓๘ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก จำนวน ๒ หมู่บ้าน คือ บ.ห้วยแก้ว และ บ.ดอนแก้ว ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จว.น.น. ร่วมกับส่วนราชการ อ.เชียงกลาง ผู้นำท้องถิ่น และ ชป.มวลชน ร้อย.รส.ที่ ๒ (ม.๒ พัน.๑๐) ได้เข้ามอบสิ่งของให้กับประชาชน จำนวน ๕ ครัวเรือน และมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๒ ราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย