Reporter&Thai Army

พล.ต.ชัยเดช สุรวดี ผบ.มทบ.35 เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานรถกระจายผลผลิตสับปะรดจังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อ 20 มิ.ย.61 เวลา 1300 พล.ต.ชัยเดช สุรวดี ผบ.มทบ.35 เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานรถกระจายผลผลิตสับปะรดจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อกระจายผลผลิตสับปะรดห้วยมุ่นออกสู่ตลาดทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ตามคำสั่งซื้อที่มีมากกว่า 685 ตัน โดยใช้การประชาสัมพันธ์ ผ่านส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์ และ ภาคเอกชนในพื้นที่ ทำให้ปัจจุบันยังไม่เกิดปัญหาด้านราคา โดยในปีการผลิต 2561 นี้ คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิต ประมาณ 1 แสนตันเศษ ซึ่งการแก้ไขปัญหาของ จว.อ.ต. นอกจากการเพิ่มช่องทางทางการตลาดแล้ว ยังได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา ในการค้นคว้าวิจัย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสัปปะรดห้วยมุ่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง สำหรับหน่วยทหารในพื้นที่ จว.อ.ต. ได้ร่วมกันช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีคำสั่งซื้อ รวม 5,000 กก.