Uncategorized

ชาวอำเภอชุมแสงพร้อมใจอัญเชิญพระรบรมรูปรัชกาลที่ 5 ประดิษฐานบนแท่นใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอ พร้อมทจัดพิธีสมโภชน์ฉลองยิ่งใหญ่

ชาวอำเภอชุมแสงพร้อมใจอัญเชิญพระรบรมรูปรัชกาลที่ 5 ประดิษฐานบนแท่นใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอ พร้อมทจัดพิธีสมโภชน์ฉลองยิ่งใหญ่
นครสวรรค์ / บริเวณวัดแสงสวรรค์ เขตเทศบาลเมืองชุมแสง จ.นครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน ชาวอำเภอชุมแสง

ได้พร้อมใจกันร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่5 ซึ่งรอรับขบวนอัญเชิญพระบรมรูปมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย

เพื่อนำไปประดิฐฐานบนแท่นใหม่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ ให้ข้าราชการ ประชาชนชาวอำเภอชุมแสงได้สักการะ โดยมีนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน รอต้อนรับขบวนอัญเชิญพระบรมรูปดังกล่าวจำนวนมากต่อมาเมื่อขบวนอัญเชิญพระบรมรูปมาถึงหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแสง ทาง นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสงได้นำญาติธรรม พระสงฆ์จำนวน 200 รูป เพื่อทำพิธีบรวงสรวงพระบรมรูปตามพิธีกรรมทางศาสนา

นั่งปกจิตอธิษฐานพุทธาภิกเษก โดยมีข้าราชการ ทหารตำรวจ พี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ ชุมแสงและอำเภอใกล้เคียงได้มาเข้าร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นจำนวนมากโดยช่วงค่ำคืนนี้ทางอำเภอชุมแสงจะจัดพิธีสมโภชฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 5 และมีการแสดงเฉลิมฉลองด้วยการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ตลอดทั้งคืน

///////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ///////