Uncategorized

รพ.ลานนา ร่วมกับตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ อบรม “ระวังภัย!!! จากโลกออนไลน์”

รพ.ลานนา ร่วมกับตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ อบรม “ระวังภัย!!! จากโลกออนไลน์”

วันที่ 20 มิถุนายน 2561: คกก.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงพยาบาลลานนา (คปอ.) ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมเรื่อง “ระวังภัย!!! จากโลกออนไลน์” ภัยใกล้ตัวในยุคไทยแลนด์ 4.0

ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายนั้นจะพูดถึงกลลวงของแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ แก๊งค์มิจฉาชีพที่มากับสื่อออนไลน์ และการกระทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที่ควรรู้ โดยมี พ.ต.ท.มนัสชัย อินทร์เถื่อน รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ริม เป็นวิทยากร

วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และพนักงานของโรงพยาบาลลานนา ที่เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้ และเป็นข้อเตือนใจ สำหรับการป้องกันตนเองจากแก๊งค์มิจฉาชีพในโลกออนไลน์ อีกทั้งหวังผลให้ถ่ายทอดความรู้นี้แก่คนรอบตัวผู้ใกล้ชิดไม่ให้หลงเป็นเหยื่อต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร C

// จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา