Uncategorized

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
ที่ร้อยเอ็ดวันนี้ ท่านสสอ.พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ร่วมให้บริการ ณ จุดให้บริการในวันนี้.. ……