Uncategorized

จ.ชัยภูมิ 20/7/61 พุทธศาสนิกชน จ ชัยภูมิ ร่วมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะกว่า 2,000คน

จ.ชัยภูมิ 20/7/61 พุทธศาสนิกชน จ ชัยภูมิ ร่วมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะกว่า 2,000คน
ก่อนวันอาสฬห,เข้าพรรษาและเฉลิมพระชนมายุ 66 พรรษาของรัชกาลที่ 10

 

19 ก.ค61 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานราชการ นักศึกษาและภาคประชาชน ร่วมกันนำได้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดไพรีพินาศ (วักกล่างเมืองเก่า) อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ตั้งขบวนแห่อันเชิญขึ้นประดิษฐานบนบุษบกใหญ่ พร้อมกับร่วมทำวัตรเย็นและเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ในงานแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาและเฉลิมพระชนมายุ 66 พรรษาของรัชกาลที่ 10 ณ หน้าที่ว่าการศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

 

และ 20ก.ค.61 เวลา 09.00น. นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พุทธศาส

 

 

นิกชน จ ชัยภูมิ ร่วมกา

 

รแสดงตนเป็นพุทธมามกะกว่า 2,000คน ก่อนวันอาสฬห,เข้าพรรษาและเฉลิมพระชนมายุ 66 พรรษาของรัชกาลที่ 10 และหลังจากเสร็จพิธี แจกธงให้กับเจ้าคณะอำเภอ ทั้ง 16 รูปและพุทธศาสนิกชนทุกท่านรับธงฉัพพรรณรังสี/เสมาธัมมจัก นำไปประดับตามเคหสถาน บ้านเรือน สถานที่ทำงาน ของท่านเพื่อความเป็นศิริมงคลและปัดรังควานสิ่งชั่วร้าย…พบเจอแต่สิ่งดีๆคิดสิ่งใดสมปราถนาทุกประการ(ก่อนรับธงในช่วงพิธีกรรมให้ตั้งจิตให้นิ่ง..แล้ว..ตั้งจิตอธิษฐาน
////

/////คำหอม ชุมชน 02/ผ.ส.ข. จ.ชัยภูมิ//รายงาน