Uncategorized

รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยือนเมืองดอกบัว สัมผัสถ้ำไม้ไผ่ 13 หมูป่าอะคาเดมี่ชื่นชมผลงานเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์

รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยือนเมืองดอกบัว สัมผัสถ้ำไม้ไผ่ 13 หมูป่าอะคาเดมี่ชื่นชมผลงานเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมผลักดันงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลทุกรูปแบบ

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2561) เวลา 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายกฤษณะ ละไล พิธีกรข่าวรายการโทรทัศน์ชื่อดัง และคณะเดินทางให้กำลังใจ ศิลปินประติมากรรมเทียนนานาชาติ 4 ศิลปิน จาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย นายภูวดล ศรีแก้ว, นายอังริ ผุยพรหม, ประเทศมาเลเซีย Yong Chong Ming และประเทศเวียดนาม Le Trong Nghia พร้อมให้กำลังใจเยาวชนทีมผู้ช่วยศิลปิน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยเยาวชนที่เข้าร่วมรังสรรค์ผลงานศิลปะอุโมงค์ไม้ไผ่จาก 8 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และสมาคมศิลปิน โดยมีนางธนพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และคณะร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เข้าไปในอุโมงค์ถ้ำไม้ไผ่ที่แต่งแต้มสีสันหลากสีและด้านในอุโมงค์ได้บอกเล่าเรื่องราว เหตุการณ์ การผจญภัยในการช่วยเหลือ 13 หมูป่าอะคาเดมี่ ประกอบไปด้วย ทีมหน่วยซีลที่ให้การช่วยเหลือ และ 13 หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำ ในรูปของการนำไม้ไผ่มาดัดแปลงออกแบบให้เกิดรูปร่างตามจินตนาการ พื้นที่ด้านในถ้ำสามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินชมผลงานศิลปะไม้ไผ่ภายในถ้ำได้อย่างสบาย ทั้งหมดคือความร่วมมือ ร่วมใจของนักเรียน นักศึกษา จาก 8 สถาบันการศึกษาที่น่าชื่นชมที่ใช้วัสดุท้องถิ่นที่หาได้จากธรรมชาติ มาออกแบบเป็นผลงานศิลปะเล่าเรื่องในการผจญภัยทีม 13 หมูป่าอะคาเดมี่ สะท้อนเหตุการณ์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ นำมาแสดงในรูปแบบงานศิลปะ ทำให้งานเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลราชธานี มีสีสัน

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในฐานะที่ตนเองเป็นรัฐมนตรีและเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อม ที่จะส่งเสริม สนับสนุน และที่ผ่านมาได้มีส่วนผลักดันงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลราชธานีให้เกิดการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในท่องถิ่นในหลากหลายรูปแบบสู่การพัฒนาที่ยังยืนต่อไปในอนาคต

ข้อมูล/ภาพ
ประชาสัมพันธ์อาชีวะศึกษาอุบลราชธานี
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน