ข่าวพระราชสำนัก

พะเยา…มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

พะเยา…มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานของ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ให้กับนายณัฐวุฒิ เผ่ากันทะ เลขที่ 91 ม.3 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด เพื่อเป็นค่าซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเป็นเงินจำนวน 33,000 บาท และค่าจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องอุปโภคบริโภคเป็นสิ่งของพระราชทาน จำนวน 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท

ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีไฟไหม้บ้านพะเยา ให้กับกับผู้ประสบภัย หลังจากที่บ้านของนายณัฐวุฒิ เผ่ากันทะ ถูกไฟไหม้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร