ผบ.กองพลทหารราบที่ 7 เปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ฝึกผสม ทบ. – ทบ.ออสเตรเลีย


ผบ.กองพลทหารราบที่ 7 เปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ฝึกผสม ทบ. – ทบ.ออสเตรเลีย

พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ประธานในพิธีเปิดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ บ้านห้วยน้ำริน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย กองอำนวยการฝึกผสม กองทัพบก – กองทัพบกประเทศออสเตรเลีย ได้ดำเนินการฝึก ผสมระหว่างกองทัพบกและกองทัพบกออสเตรเลีย ณ พื้นที่การฝึกภาคสนาม บ้านห้วยน้ำริน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ 17 – 19 กรกฎาคม 2561 นั้น

การฝึกผสมระหว่างกองทัพบก และ กองทัพบกออสเตรเลียนั้นนอกจากจะเป็นการฝึกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ทักษะทางด้านการทหาร การพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของทั้งสองกองทัพแล้ว ยังเป็นการดำรงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศอีกด้วย โดยกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ กองทัพบก – กองทัพบกออสเตรเลีย ให้ความสำคัญกับชุมชนในพื้นที่ที่หน่วยทหารเข้าไปดำเนินการฝึก นอกจากจะแสดงให้ประชาชนมั่นใจในความพร้อมของกองทัพในการรักษาความมั่นคงแล้วยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่การฝึก โดย กองอำนวยการฝึกผสมฯ ได้มีการจัดกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่การฝึก ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การร่วมสร้างห้องน้าและปรับปรุงบ้านให้กับผู้ยากไร้ , การมอบอุกรณ์กีฬา , อุปกรณ์การเรียน และ การสอนภาษาอังกฤษ ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่

จากนั้น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ได้กรุณามอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน และสุกรพันธุ์เหมยซาน ให้แก่ นาย ฟูซะผะ แซ่ย่าง เกษตรกรที่ได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต มอบถุงยังชีพร่วมกับผู้บัญชาการกองพลน้อยที่ 3 กองทัพบกออสเตรเลีย , หัวหน้าส่วนราชการ และเยี่ยมพบปะประชาชน บ้านห้วยน้ำริน ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม