Reporter&Thai Army

แม่ทัพภาค 3 เปิดบ้านต้อนรับ ” ผบช.ตำรวจภูธรภาค 6 นำทีมตำรวจภาค 6 ” เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ พอเพียงที่เพียงพอ ของ กองทัพภาคที่ 3

แม่ทัพภาค 3 เปิดบ้านต้อนรับ ” ผบช.ตำรวจภูธรภาค 6 นำทีมตำรวจภาค 6 ” เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ พอเพียงที่เพียงพอ ของ กองทัพภาคที่ 3

กองทัพภาคที่ 3 นำ คณะข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลตำรวจโท ทวิชชาติ พละศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 และคณะฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

ด้วย ตำรวจภูธรภาค 6 จัดทำโครงการศึกษาดูงาน โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดทำ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ของแต่ละสถานีตำรวจ ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำคณะข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 250 นาย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 พร้อมรับฟังการบรรยายการดำเนินการโครงการฯ อาทิ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง, โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล, โครงการทหารพันธุ์ดี ขยายพันธุ์ไม้ผล, โครงการเลี้ยงหมูป่า, โครงการเลี้ยงห่าน, ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) และโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) (กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4)