Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่๑ (ส.พัน.๔ พล.ร.๔) ร่วมกับ ปลัดอาวุโส, เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วัดโบสถ์, เจ้าหน้าที่ อส. อ.วัดโบสถ์, ส่วนราชการ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์

เมื่อ ๒๐๐๙๐๐ ก.ค.๖๑ ร้อย.รส.ที่๑ (ส.พัน.๔ พล.ร.๔) ร่วมกับ ปลัดอาวุโส, เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วัดโบสถ์, เจ้าหน้าที่ อส. อ.วัดโบสถ์, ส่วนราชการ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์

ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ” โดยมี นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นผู้นำ
ณ ศูนย์ประสานแผนฯ อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐๐ คน