Reporter&Thai Army

กกล.รส. จว.พ.จ. โดย ชป.อ.ทับคล้อ ได้จัดกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง , จนท. ทต.ทับคล้อ และ รพ.ทับคล้อ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนบริเวณ ชุมชนบ้านลับแล

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 1030 -1200 บก.ควบคุม กกล.รส. จว.พ.จ. โดย ชป.อ.ทับคล้อ ได้จัดกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง , จนท. ทต.ทับคล้อ และ รพ.ทับคล้อ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนบริเวณ ชุมชนบ้านลับแล ม.1 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จว.พ.จ. ที่ประสบภาวะน้ำหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ผ่าน อ.วังโป่ง จว.พ.ช. เข้ามาท่วมขัง ในพื้นที่ ระดับน้ำสูงประมาณ 60-80 ซม.บ้านเรือนประชาชน ประมาณ 15 หลังคาเรือน สำหรับการช่วยเหลือ โดยการมอบยาเวชภัณฑ์ , มอบเรือไฟเบอร์ ไว้ใช้ในการสัญจร เข้า – ออก ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาและมีปริมาณน้ำจาก อ.วังโป่ง จว.พ.ช. มาเพิ่ม สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 7 วัน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแอ่งกระทะ