หมู่ รส.ประจำ อ.โกรกพระ จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสามัคคีกับประชาชน จิตอาสา อ.โกรกพระ จำนวน ๘๐ คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินเวียง โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์


เมื่อ ๑๙๐๙๐๐ ก.ค.๖๑ หมู่ รส.ประจำ อ.โกรกพระ จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสามัคคีกับประชาชน จิตอาสา อ.โกรกพระ จำนวน ๘๐ คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินเวียง โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยทำการ เก็บเศษขยะ กวาดใบไม้ ตัดกิ่งไม้และตัดหญ้า เพื่อให้พื้นบนถนนและริมถนนมีความสะอาดและร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย