ทหารมทบ.27ร่วมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ร่วมด้วยช่วยกัน..แก้ไขความเดือดร้อนของชาวร้อยเอ็ดอย่างต่อเนื่อง3อำเภอ4ตำบลเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา /สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–


ทหารมทบ.27ร่วมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ร่วมด้วยช่วยกัน..แก้ไขความเดือดร้อนของชาวร้อยเอ็ดอย่างต่อเนื่อง3อำเภอ4ตำบลเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา
/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับฝ่ายปกครอง, ตำรวจและจิตอาสา เข้าพบปะประชาชน ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัยต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ,ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี และ บ.จานใต้ ต.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อสอบถามความเดือดร้อน

ผลจากการลงพื้นที่ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยศูนย์ดำรงธรรมฯได้ประสาน จนท.ตร.และฝ่ายปกครองร่วมบูรณาการในการแก้ปัญหาร่วมกัน3ฝ่ายดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ค้าผู้เสพในชุมชนและแนะนำให้ประชาชนส่งรายชื่อในทางลับแก่ จนท.เพื่อดำเนินการแก้ไข

ปัญหารองลงมาคือโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะสภาพถนนภายในหมู่บ้านที่ชำรุด ปัญหาไฟฟ้า และนำ้ประปาไม่เพียงพอใช้ในชุมชน โดยศูนย์ดำรงธรรมฯได้ประสาน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการแก้ไข

-ปัญหาลักขโมย /วัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม/ขับรถเสียงดังเวลากลางคืน แกไขโดย ตำรวจจัดชุดสายตรวจในพื้นที่ออกตรวจตรา เพื่อป้องปรามและชี้แจงไปยังร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ห้ามแต่งรถให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เด็ดขาด

-ปัญหาหนี้สินนอกระบบ ส่งเรื่องให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลในการเจรจาไกล่เกลี่ยต่อไป

—///–ภาพ-ปชส.มทบ.27
ข่าว-สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129