วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ ๙ มอบรางวัล บุคคลผู้มีคุณธรรมต้นแบบแห่งปี ครั้งที่ ๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ พระครูพิศิษฎ์บุญญากร เจ้าอาวาสวัดพรานนก

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ ๙ มอบรางวัล บุคคลผู้มีคุณธรรมต้นแบบแห่งปี ครั้งที่ ๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ พระครูพิศิษฎ์บุญญากร เจ้าอาวาสวัดพรานนก ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาการส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มอบให้ไว้ ณ วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

%d bloggers like this: