วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายอำเภอปาย ให้การต้อนรับคณะ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3

วันอังคารที่ 8 พฤษภา

Read more

ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายสมเกียรติ สมรรถการ นายกสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด และนายแพทย์บูรพา รัตน์นราธร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด และคณะ

วันที่ 8 พฤษภาคม 256

Read more

คณะอนุกรรมการโครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในคณะกรรมการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดพิธีปิดโครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก ประจำปี 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 256

Read more

จังหวัดสมุทรสงคราม คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร (เขต 15)

วันที่ 8 พฤษภาคม 256

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต 12)

วันที่ 8 พฤษภาคม 256

Read more

กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 8 พฤษภาคม 256

Read more

จังหวัดอุดรธานี คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 24 ตำรวจภูธรภาค 4 กองบิน 23

วันที่ 7 พฤษภาคม 256

Read more

จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ หน่วยงานราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด จัดการประชุมเสวนา เรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย”

วันที่ 7 พฤษภาคม 256

Read more

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ พ.ท.ธัชชัย ปากาศ รอง หน.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., นางเฟื่องฟ้า

เมื่อ 8 พ.ค.61, 1330

Read more

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ ๒ฝ2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.ลี้ ทำการจัดตั้งด่านตรวจค้นสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย ณ ศูนย์ปฏิบัติการตรวจค้นสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดด่านตรวจ

เมื่อ 7 พ.ค.61, 2100

Read more

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนชาวเชียงใหม่และผู้สนใจร่วมสังเกตการณ์ “ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี” วันพุธที่ 9 พฤษภาคมนี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร

Read more

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้คณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.)

วันที่ 8 พฤษภาคม 256

Read more