กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41 (Tanog) ภายใต้มูลนิธิอนุรักษ์ และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ “Tango Big Clea ning Day 2018”

นาวาอากาศเอก จารุวัฒ

Read more

มท.ประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

มท.ประชุมมอบแนวทางกา

Read more

ศรีสะเกษ เปิดการอบรมสัมมนาโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม บัณฑิตคืนถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ตามรอยพ่อ สู่ความพอเพียงที่มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน

ศรีสะเกษ เปิดการอบรม

Read more

สุรินทร์สีสัน/////อายุเป็นเพียงตัวเลขผู้สูงอายุรวมตัวกันชายหญิงรวมทั้งกลองยาวและนางรำอายุรวมกันกว่าพันปีแสดงรำงานบุญบั้งไฟตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมนับพันคน

สุรินทร์สีสัน/////อา

Read more

อาคารรัฐสภา คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดสัมมนาเรื่อง “การใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับการใช้อำนาจรัฐ”

วันที่ 15 พฤษภาคม 25

Read more