วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“โครงการสร้างการมีส่วน ร่วมและพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งของสหกรณ์กับชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง ปีงบประมาณ 2561” หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 1/10

เมื่อวันที่ 16 พฤษภา

Read more

นักท่องเที่ยวร้องชายหาดพัทยาถูกน้ำกัดเซาะหลังฝนตกหนักจนตลิ่งพังลึกเป็นเมตร วอนเมืองพัทยาเร่งแก้ไขก่อนมีคนได้รับบาดเจ็บ

นักท่องเที่ยวร้องชาย

Read more

ที่ปรึกษาผู้แทนข้อ ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล สำนักงาน คปต. ส่วนหน้า จัดเสวานา ” ยุทธศาสตร์และการบูรณาการ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม

ที่ปรึกษาผู้แทนข้อ ฝ

Read more

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยการสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ยากไร้

เมื่อ 16 พ.ค.61, 090

Read more

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาทักษะจิตอาสาสภากาชาดไทย หลักสูตรด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 2

เมื่อ 16 พ.ค.61, 080

Read more

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรม ลงพื้นที่ฯ เพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎร

เมื่อ 16 พ.ค.61, 093

Read more

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ฯ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และสังเกตการณ์ในพื้นที่ ในการดำเนินงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลในพื้นที่ อ.เมือง จว.ล.พ. ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๔

เมื่อ 16 พ.ค.61, 093

Read more

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายสร้างการรับรู้ “เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ในหัวข้อ “ปลุกจิตใต้สำนึก รู้คุณแผ่นดิน”

เมื่อ 16 พ.ค.61, 130

Read more

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงราย เปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแก้ปัญหาน้ำอย่างมีส่วนร่วมและร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ(ฝายแม้ว)

เมื่อ ๑๕๐๙๓๐-๑๕๑๕๐๐พ

Read more

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดแพร่ ลงพื้นร่วมกับผู้นำชุมขน,พัฒนาชุมชนและประชาชนในพื้นที่ พัฒนาเตรียมงานในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อ ๑๖๑๓๐๐ พ.ค.๖๑

Read more

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ฯ เพื่อทำการสำรวจและตรวจสอบบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ จว.ล.พ.

เมื่อ 16 พ.ค.61, 080

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 7 ประจำปี 2561 เพื่อบำบัดฟื้นฟู ได้รับการพัฒนาอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพที่สุจริต และสามารถกลับเป็นคนดีของสังคมไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

จังหวัดเชียงใหม่ เปิ

Read more

สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการกลาง เพื่อให้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ไปสู่ในยุคที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

สาขาสมาคมสภาผู้สูงอา

Read more

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี เสด็จทรงงานบ้านเล็กในป่าใหญ่ “กิจกรรม รวมพลจิตอาสา พัฒนาที่ทรงงานแม่หลวง”

เมื่อ 15 พ.ค.61,0900

Read more

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกในเขตพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี มีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนกันอย่างคึกคัก ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด

บรรยากาศเปิดเรียนวัน

Read more