วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของ พนง.บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย)

เมื่อ 17 พ.ค.61, 083

Read more

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ตุรกี ร่วมงานเปิดตัวตราไปรษณียากรที่ทำขึ้นเพื่อระลึกเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี

วันที่ 17 พฤษภาคม 25

Read more

กมธ.ต่างประเทศ สนช. จับมือคิวบาขยายความร่วมมือในโอกาสครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ พร้อมนำเอกอัครราชทูตมอบสารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงความยินดีกับประธานาธิบดีคนใหม่

กมธ.ต่างประเทศ สนช.

Read more

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ฯ เพื่อตรวจสอบฯ และจัดระเบียบคนเร่ร่อน, คนขอทาน และคนไร้ญาติ ณ ตลาดสดนิคมอุตสาหกรรม

เมื่อ 17 พ.ค.61, 170

Read more

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการจัดงานครบรอบ 18 ปี การมรณภาพของหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์)

เมื่อ 17 พ.ค.61, 090

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการ วางแผนพัฒนาฝีมือผู้ต้องขัง เพื่อให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ และสามารถกลับคืนสู่สังคม ภายใต้โครงการ “ประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง”

จังหวัดเชียงใหม่ ร่ว

Read more

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษให้กับเยาวชนภายในศูนย์ฝึกอบรมและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ

Read more

ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าทำการปิดล้อม/ตรวจค้น กลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงเครือข่ายยาเสพติด

เมื่อ ๑๗๑๔๐๐ พ.ค.๖๑

Read more

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ฯ เพื่อสำรวจ/ตรวจสอบโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560

เมื่อ 17 พ.ค.61, 120

Read more

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสังเกตการณ์กรณีกลุ่มราษฎรในพื้นที่ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ.

เมื่อ 17 พ.ค.61, 103

Read more

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน ทำการจัดตั้งจุดตรวจ เพื่อตรวจค้นและสกัดกั้นสิ่งผิดกฏหมาย ณ ด่านตรวจยาเสพติดถาวรแม่ทา (กาดสวนกล้วย)

เมื่อ 16 พ.ค.61, 080

Read more

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนต่อยอดการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและเกษตรอุตสาหกรรม อำเภอบึงนารง และอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

พิจิตร-สภาเกษตรกรจัง

Read more

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนต่อยอดการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและเกษตรอุตสาหกรรม อำเภอสามง่าม และอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

พิจิตร-สภาเกษตรกรจัง

Read more

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แอพพิเคชั่นจองรถเกี่ยว

พิจิตร-สภาเกษตรกรจัง

Read more

จังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทย ยั่งยืน ประชุมคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 16 พฤษภาคม 25

Read more

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดการสัมมนาเรื่อง “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่”

วันที่ 16 พฤษภาคม 25

Read more

คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤต (ตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน)”

วันที่ 16 พฤษภาคม 25

Read more

จังหวัดขอนแก่น รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดและปาถกฐาพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีรัฐธรรมนูญตามแนวทางศาสตร์พระราชา”

วันที่ 16 พฤษภาคม 25

Read more

หมอวิชัย” ร้อง ปปช. ตรวจสอบการทำงานของ ก.ล.ต. หลังเรื่องเงียบหายซึ่งเคยได้ร้องเรียนอดีตผู้บริหารที่โกงเงิน IFEC และขอให้ดำเนินคดีกับผู้ถือหุ้นที่“ไซฟ่อนเงิน” แล้วพยา ยามยึดกิจการ IFEC อย่างผิดกฎหมาย

“หมอวิชัย” ร้อง ปปช.

Read more