วันพุธ ที่ 27 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับวัดเจดีย์วรวิหารมอบเงินสมทบทุนกองบุญ”ตามรอยครูบาฯ จิตอาสาพัฒนาเกื้อกูล” ครั้งที่ 3

จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับวัดเจดีย์วรวิหารมอบเงินสมทบทุนกองบุญ”ตามรอยครูบาฯ จิตอาสาพัฒนาเกื้อกูล” ครั้งที่ 3

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น.

พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสมทบกองบุญ “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสาพัฒนาเกื้อกูล” ครั้งที่ 3 จำนวน 50,000 บาท โดยมีผู้แทนชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสาพัฒนาเกื้อกูล” ซึ่งจะมีกิจกรรมในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร

cr  @อภิวัฒน์ ธีระวาสน์

%d bloggers like this: