วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดเชียงราย // ร.อ.โกมินทร์ บุญภา ผบ.ร้อย.ทพ.๓๑๐๓/หน.หมู่ รส.อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ร่วมกับ จิตอาสา ราษฎร และ ทต.เวียง อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ร่วมสร้างบ้าน

เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๑, ๐๙๐

Read more

จังหวัดลำพูน //กิจกรรมตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 ศบภ.พล.ร.7/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.ศบภ.พล.ร.7/ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ.

เมื่อ 25 พ.ค.61, 140

Read more

จังหวัดอุตรดิตถ์ // พล.ต.ชัยเดช สุรวดี ผบ.มทบ.35/ผบ.ศบภ.มทบ.35 เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมและการซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อ 25 พ.ค.61 เวลา

Read more

จังหวัดตาก //กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดตาก พร้อมกำลังพล มทบ.๓๑๐ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยราชการ ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่

เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๑, ๐๙

Read more

พล.ต.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.มทบ.๓๘/ผอ.ศบภ.มทบ.๓๘ เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมการเตรียมการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖

Read more

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 โครงการสร้างฝาย สร้างคน สร้างชุมชนให้แข็งแรง พื้นที่ตำบลแก่นมะกรูดรุ่นที่ 3 โครงการพระราชดำริ(ปิดทองหลังพระ)

รด.จิตอาสา ศฝ.นศท.มท

Read more

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการ วันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม่ประจำปีของชาติ

เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๑ , ๐๙

Read more

หนุ่มใหญ่สุรินทร์ไม่มีงานทำเครียดจัดดื่มเหล้าเมาได้ที่ใช้มีดหันผักปาดแขนจนเส้นเลือดใหญ่ขาดสุดท้ายแล้วหันมาปาดคอตัวเองหวิดขาดตายสมใจ

///////หนุ่มใหญ่สุริ

Read more

โครงการศูนย์เรียนรู้และฟาร์มชุมชน ต.นครสวรรค์ตก เปิดโอกาส ให้ประชาชนทั่วไปมาเรียนรู้ เพิ่มเติม อยู่ยั่งยืนแบบพอเพียง

25พค๖1 โครงการศูนย์เ

Read more

ผู้ประกาศ……….ผู้เสียหาย จังหวัดชลบุรี รวมตัวกันกว่า 30 คน เข้าร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าช่วยเหลือจากการโดนมิจฉาชีพหลอกลวง เงินมูลค่าเสียหายกว่า 40 ล้านบาท

     

Read more

กำแพงเพชร กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพรานกรมทหารพรานที่ 35 ,ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา

เมื่อ240900พ.ค.61 บก

Read more